Mục tiêu:

VOTV mong muốn trở thành một doanh nghiệp dịch vụ viễn thông
tin cậy, bằng nỗ lực trong sản phẩm dịch vụ và công nghệ, làm khách hàng hài
lòng với những giá trị cao nhất mà doanh nghiệp đem tới cho khách hàng

Ngành nghế Kinh doanh:

–  Đầu tư xây dựng, cung cấp và bảo trì hạ tầng mạng
viễn thông
–  Cung cấp dịch vụ viễn thông: dịch vụ kênh thuê
riêng, dịch vụ kết nối Internet, dịch vụ cho thuê hạ tầng
viễn thông, cho thuê sợi cáp quang,…
–  Dịch vụ truyền hình trả tiền.