VOTV cung cấp các dịch vụ triển khai và bảo trì hạ tầng mạng viễn thông như:

– Đầu tư xây dựng hạ tầng mạng viễn thông công cộng.

– Xây dựng hạ tầng viễn thông tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề, chung cư, khu đô thị, khu tập trung đông dân cư..

Cung cấp dịch vụ viễn thông:

– Dịch vụ kênh thuê riêng

– Dịch vụ kết nối Internet

– Dịch vụ cho thuê hạ tầng viễn thông, cho thuê sợi cáp quang,…

– Dịch vụ truyền hình cáp cho khách hàng cá nhân, khách sạn,…