GÓI CƯỚC Truyền hình kỹ thuật số

Gía cước Nội dung Khuyến mại
            88,000 Trả trước 3 tháng  1 tháng
Trả trước 6 tháng  2 tháng
Trả trước 9 tháng  3 tháng
Trả trước 12 tháng  4 tháng

* Khuyến mại gói Internet, Combo

  • Đóng 6 tháng: Khuyến mại 01 tháng
  • Đóng 12 tháng: Khuyến mại 02-04 tháng

Mọi thông tin quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 1900 545510