LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

CÁN BỘ CHỦ CHỐT

I- GIÁM ĐỐC CÔNG TY:

1- Nguyễn Thanh Tuyền. (Nam)

           – Sinh ngày: 02 tháng 06 năm 1982

           – Quê quán: Tam Sơn – Từ Sơn – Bắc Ninh

           – Thường trú: Vệ An – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

           – Ngành nghề đào tạo: Cử nhân Kinh tế

           – Công việc đang làm: Giám đốc

Quá trình công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

Ghi chú

2008 – 2017

Công ty TNHH Truyền hình cáp quang Việt Nam

Phó Giám đốc

 

2017 đến nay

Công ty TNHH XD&PTHT Từ Sơn

Giám đốc

 

 

II- KỸ THUẬT:

1- Đinh Hà Hải.    (Nam)

   – Sinh ngày:  02 tháng 08 năm 1982

   – Quê quán: An Ninh – Tiền Hải – Tỉnh Thái Bình

   – Ngành nghề đào tạo: Công nghệ Thông tin

   – Công việc đang làm: Trưởng phòng Kỹ thuật.

Quá trình công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

Ghi chú

2008 – 2009

Công ty Dịch vụ Tường Vui

Kỹ thuật

 

2009  – 2017

Công ty CP Thế Hệ Mới

Trưởng Phòng

 

2017 đến nay

Công ty TNHH XD&PTHT Từ Sơn

Trưởng Phòng

 

2-Trần Hùng Cường.        (Nam)

   – Sinh ngày: 02/03/1983

   – Quê quán: Thuận Thành – Bắc Ninh

   – Ngành nghề đào tạo: Kỹ sư Kỹ thuật Điện

   – Công việc đang làm: Phó Trưởng phòng Kỹ thuật

Quá trình công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

Ghi chú

2007 – 2017

Công ty Thiết bị Điện Miền Bắc

Kỹ thuật

 

2017 đến nay

Công ty TNHH XD&PTHT Từ Sơn

P.Trưởng phòng

 

3-Nguyễn Tiến Nam.        (Nam)

   – Sinh ngày: 08/04/1982

   – Quê quán: Tp Bắc Ninh – Bắc Ninh

   – Ngành nghề đào tạo: Kỹ sư Tin học

   – Công việc đang làm: Kỹ thuật

Quá trình công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

Ghi chú

2006 – 2017

Công ty CP Truyền hình Đông Đô

Kỹ thuật

 

2017 đến nay

Công ty TNHH XD&PTHT Từ Sơn

Kỹ thuật

 

 4-  Nguyễn Quốc Hoàn.        (Nam)

   – Sinh ngày: 23 tháng 08 năm 1985

   – Quê quán: Tiên Du – Bắc Ninh

   – Ngành nghề đào tạo:  Kỹ sư Tin học

   – Công việc đang làm: Kỹ thuật

Quá trình công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

Ghi chú

2007 – 2009

Công ty Phú Minh (TNHH)

Kỹ thuật

 

2017  đến nay

Công ty TNHH XD&PTHT Từ Sơn

Kỹ thuật

 

5- Nguyễn Văn Quân.        (Nam)

   – Sinh ngày: 27 tháng 10 năm 1985

   – Quê quán: Tp Bắc Ninh – Bắc Ninh

   – Ngành nghề đào tạo: Điện tử – Viễn thông

   – Công việc đang làm: Kỹ thuật

Quá trình công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

Ghi chú

2008 – 2017

Công ty Thu Ninh

Kỹ thuật

 

2017 đến nay

Công ty TNHH XD&PTHT Từ Sơn

Kỹ thuật

 

  6- Bùi Tương Lai.        (Nam)

   – Sinh ngày: 04 tháng 02 năm 1983

   – Quê quán: Tiền An – Bắc Ninh

   – Ngành nghề đào tạo: Cử nhân Tin học

   – Công việc đang làm: Kỹ thuật

Quá trình công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

Ghi chú

2017 đến nay

Công ty TNHH XD&PTHT Từ Sơn

Kỹ thuật

 

 

III- DỰ ÁN:

1- Trần Văn Năm.    (Nam)

   – Sinh ngày:  01 tháng 04 năm 1986

   – Quê quán: Chi Lăng Nam – Thanh Miện – Hải Dương

   – Ngành nghề đào tạo: Công nghệ Thông tin

   – Công việc đang làm: Trưởng phòng Dự Án.

Quá trình công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

Ghi chú

2009 – 2017

Công ty CP Viễn thông FPT

TP. Kỹ thuật

 

2017 đến nay

Công ty TNHH XD&PTHT Từ Sơn

Trưởng Phòng

 

 2-Đỗ Tuấn Dũng.        (Nam)

   – Sinh ngày: 16/12/1984

   – Quê quán: Yên Khánh – Ninh Bình

   – Ngành nghề đào tạo: Công nghệ thông tin

   – Công việc đang làm: Nhân viên

Quá trình công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

Ghi chú

2007 – 2009

Vietnam Net

Quản trị mạng

 

2009 -2017

Công ty CP Viễn thông FPT

NV Dự án

 

2017 đến nay

Công ty TNHH XD&PTHT Từ Sơn

NV Dự án

 

 

IV- PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN:

1- Nguyễn Thị Hoa        (Nữ)

   – Sinh ngày: 19 tháng 10 năm 1986.

   – Quê quán: Bắc Ninh

   – Ngành nghề đào tạo: Tài chính kế toán

   – Công việc đang làm: Kế toán trưởng.

Quá trình công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

Ghi chú

2009 – 2017

Công ty CP Thế Hệ Mới

Kế toán trưởng

 

2017 đến nay

Công ty TNHH XD&PTHT Từ Sơn

Kế toán trưởng

 

 2- Nguyễn Mai Phương.        (Nữ)

   – Sinh ngày: 16 tháng 11 năm 1989.

   – Quê quán: Tp Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

   – Ngành nghề đào tạo: Kế toán Doanh nghiệp

   – Công việc đang làm: Kế toán công ty

Quá trình công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

Ghi chú

2017 đến nay

Công ty TNHH XD&PTHT Từ Sơn

Kế toán

 

 

 V- ĐỘI TRƯỞNG:

 1Nguyễn Văn Toàn.        (Nam)

   – Sinh ngày: 16 tháng 11 năm 1989

   – Quê quán:  Yên Dũng – Bắc Giang

   – Ngành nghề đào tạo: Trung cấp Viễn thông

   – Công việc đang làm: Đội trưởng

Quá trình công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

Ghi chú

2009 – 2009

Công ty Bình Nam

Đội trưởng

 

2009 – 2017

Công ty CP Thế Hệ Mới

 Đội trưởng

 

2017 đến nay

Công ty TNHH XD&PTHT Từ Sơn

Đội trưởng

 

 2- Ngô Duy Đồng.        (Nam)

   – Sinh ngày: 20 tháng 10 năm 1987

   – Quê quán:  Hiệp Hòa – Bắc Giang

   – Ngành nghề đào tạo: Cao đẳng

   – Công việc đang làm: Đội trưởng

Quá trình công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

Ghi chú

2009 – 2017

Công ty CP Viễn thông FPT

Kỹ thuật

 

2017 đến nay

Công ty TNHH XD&PTHT Từ Sơn

Đội trưởng

 

 3- Nguyễn Thanh Hiếu.        (Nam)

   – Sinh ngày: 20 tháng 10 năm 1983

   – Quê quán:  Tiên Du – Bắc Ninh

   – Ngành nghề đào tạo: Cao đẳng

   – Công việc đang làm: Đội trưởng

Quá trình công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

Ghi chú

2009 – 2017

Công ty CP Viễn thông FPT

Kỹ thuật

 

2017 đến nay

Công ty TNHH XD&PTHT Từ Sơn

Đội trưởng